MEDIÁTOŘI

Ing. Renata Klusáčková – mediátor s osvědčením od Asociace mediátorů ČR

Vystudovala vysokou školu se zaměřením na řízení, ekonomiku a právo s červeným diplomem.

Má 19 let zkušeností s vedením lidí. Posledních 12 let pracovala jako manažer a kouč v amerických   společnostech. 

Absolvovala řadu školení z oblasti typologie osobnosti, koučinku, motivace lidí, řídících stylů a mezilidských vztahů a to jak v ČR, tak i v zahraničí (Londýn,Paříž,Vídeň,Řím).

Je vdaná, má dvě dospělé děti. Dcera Petra je studentkou 6. ročníku Lékařské fakulty UK Praha. Syn Honza dělá doktorát z veřejné a sociální politiky na Univerzitě Karlově v Praze a pracuje v mezinárodní organizaci Lumos na projektu deinstitualizace dětských domovů.

Mezi její zájmy patří psychologie, literatura z oblasti životních krizí, druhé světové války a také miluje  přírodu.

 

Bc. Dominika Boháčiková – mediátor s osvědčením od Asociace mediátorů 

Studovala na Husitské teologické fakultě University Karlovy Praha,  kde získala titul bakalář v oboru sociální a charitativní práce.

Nyní dokončuje studium na téže fakultě v oboru psychosociální studia. 

Má bohaté zkušenosti z práce s dětmi, které získala mimo jiné v organizaci HESTIA os, od které vlastní certifikát.

V rámci studia  se zaměřuje na krizovou intervenci, komunikační dovednosti a řešení konfliktu.

Svou praxi v problematice ochrany dětí  prohloubila  během své činnosti  na OSPODECH (orgán sociálně právní ochrany dítěte).

Mezi její zájmy patří sporty, a to adrenalinové i relaxační, kultura, divadlo a především práce s dětmi.

 

Mgr. Jana Pavlová-  mediátor s osvědčením od Asociace mediátorů ČR

Má vysokoškolské vzdělání v oboru andragogiky, psychologie a řízení lidských zdrojů. 

Během své 15 leté praxe v lékařském prostředí  absolvovala vzdělávací kurzy z oblasti psychologie, emoční inteligence, typologie osobnosti, dvouroční intenzivní program koučinku, technik vyjednávání, sociálního cítění a interakce s lidmi. 

Načerpala značné zkušenosti při práci s různými lidskými osobnostmi v rámci mezilidských vztahů, které jí daly možnost vidět lidské příběhy a konflikty pohledem obou stran. Je certifikovaná v oblasti etiky, farmaceutického práva a farmakologie. V součastné době se připravuje na státní mediační zkoušky u ministerstva spravedlnosti České republiky.

Její prvořadou prioritou a životní filozofií je respekt a úcta k člověku a akceptování jeho životního příběhu. Věří, že opravdu spokojeným člověka dělají pouze dvě věci: sebezdokonalování a pozitivní vztahy…

Je vdaná, žije ve Vysokém Mýtě. Zajímá se o celostní medicínu, má ráda přírodu, kulturu a cestování. 

 

Mediace-naděje na dohodu......

 

TOP