O mediaci

Mediace je způsob mimosoudního řešení konfliktů za pomoci nestranného prostředníka-mediátora. Mediátor usnadňuje komunikaci mezi stranami, učí je vyjednávat a pomáhá jim navrhnout vzájemně výhodná řešení.

Výsledkem mediace je ideálně konkrétní a reálná dohoda, ve které je stanoveno: kdo, co, jak, kdy, kde a za kolik udělá.

Ve vyspělých demokraciích se mediace využívá v řešení 80-90% sporů.

Jaké jsou hlavní výhody mediace?

  • Levná
  • Rychlá
  • Důvěrná
  • Ošetří jak vztahy, tak i věcnou stránku sporu
  • Přináší řešení přijatelná pro obě strany
  • Méně psychicky stresující než soudní spor

PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA

Přečtěte si příběhy lidí, kterým mediace pomohla s řešením různých sporů.

Číst dál: PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA

UKÁZKY MEDIACE

Podívejte na ukázky mediace.

Číst dál: UKÁZKY MEDIACE

TOP