Příběh mediátorky Renaty

K mediaci a k roli mediátora mě přivedla moje dobrá osobní zkušenost s mediací z práce.

A takhle příběh začal…

Před pěti lety jsem začala pracovat v jedné americké firmě na pozici sales manažera společně s mladým slovenským kolegou Petrom-marketingovým manažerem.

 

My dva jsme spolu vycházeli velmi dobře. Peter byl výborný marketér a ve svém oboru skutečný profesionál. Zároveň však byl velmi ambiciózní, což mně jako kolegyni vůbec nevadilo, ale jeho leckdy přehnané aktivity směrem k nejvyššímu vedení a opomíjení služební hyearchie, brzy vyvolaly značnou nevoli naší šéfové Aleny.

Zpočátku konstruktivní spolupráce v týmu tak začala váznout, projekty se zdržovaly a leckdy nebyly realizovány vůbec.  U Petra a Aleny se postupně vyvinula nepřekonatelná vzájemná  averze .Jejich komunikace začala být výhradně písemná a mnohdy v ní šlo pouze o to „ kdo z koho“

Neřešitelný spor, říkali jsme si…

V té době nastoupil do firmy na pozici generálního manažera Francouz Jean . Jean z pozice manažera, který nechce přijít o schopného marketéra ani spolehlivou a pracovitou manažerku divize, „nařídil“ oběma pracovníkům mediaci. Do té doby jsme slovo mediace a mediátor nikdy neslyšeli. Představovali jsme si, že mediátor nejprve rozebere Alenino a Petrovo nitro , bude je chválit za dobré chování, kárat za špatné ….Nakonec jim asi navrhne a sepíše dohodu kde bude jasně řečeno co smí a co nesmí říkat, jak by se měli a jak by se neměli chovat, kdy se smí smát a kdy ne, aby to nevypadalo jako ironie či výsměch. A kdo pravidla poruší, musí z kola ven….( který z nich to bude?, tipovali jsme).

Nakonec místo přísného a spravedlivého soudce přišel laskavý a přívětivý pan Mediátor. Nikoho nerozebíral, nesoudil ani netrestal. Alenu a Petra pozorně vyslechl, pomohl jim popsat jak vidí každý ze svého pohledu současnou situaci, o čem je dobré spolu mluvit, co je na tom druhém štve a čeho si naopak mohou na sobě vážit. Po třech mediačních jednáních Alena a Peter za pomoci mediátora sami navrhli za jakých  podmínek budou spolu nadále spolupracovat a sepsali o tom dohodu.

Alena a Peter se rozhodně po mediaci nezačali milovat a  jejich vztahy zůstaly nadále  rezervované.

Ale jako tým jsme fungovali docela dobře……

Mediace-naděje na dohodu....

TOP